Customer service - Contact us

Contact us

  • ul.Galicyjska 108
  • 32-447 Siepraw
  • POLAND
  • Phone:. +48 608-353-522

send a message

 

Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Administrator danych osobowych którym jest Womet-Tech Janusz Woś , ul. Galicyjska 108, 32-447 Siepraw , NIP: 681-133-59-44, REGON 356696371, informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu przez czas kontaktowania się z Panią/Panem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.