Polityka Prywatności – serwisu www.womet-tech.pl

Usługodawca Usługi:

Womet-tech ul. Galicyjska 108, 32-447 Siepraw Nip. 681-133-59-44 Regon 356696371Womet-tech zastrzega sobie prawo redagowania i dokonywania zmian w treści Polityki Prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obowiązuje go aktualna Polityka Prywatności widoczna pod adresem www.womet-tech.pl

Jeśli Użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszej Polityki Prywatności proszony jest o opuszczenie serwisu www.womet-tech.pl.


W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez nas w serwisie, niezbędne wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwi użytkownikowi zakup towarów i usług. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). W celu świadczenia na rzecz użytkowników niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu womet-tech.pl może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż rejestracja.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona zabezpieczona baza danych. Dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy womet-tech. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.

Womet-tech.pl jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Womet-tech nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika w związku z realizacją umowy sprzedaży towarów i usług i dostarczenia w określony przez Użytkownika sposób, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Womet-tech oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji Womet-tech gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną Womet-tech , usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

Gdy użytkownik kontaktuje się z Womet-tech za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej, itp. przekazuje Womet-tech dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, a Womet-tech będzie je przetwarzać zgodnie z celem ich przekazania przez Użytkownika w tym na warunkach not prawnych wskazanych pod formularzami.

Podczas wizyty użytkownika w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej użytkownika, w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.

Stosownie do zapisu art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Skrypty statystyk

W kodzie stron serwisu są umieszczone skrypty statystyk oprogramowania google analytics pozwalające mierzyć ruch generowany na serwisie www.womet-tech.pl

Charakter prawny dokumentu

  1. Niniejszy dokument nie jest podstawą praw i obowiązków użytkowników serwisu www.womet-tech.pl

Sposób wykorzystywania danych

  1. Podstawowym celem wykorzystywania danych użytkownika jest udostępnianie serwisu www.womet-tech.pl w sieci internet.

  2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

  3. W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, womet-tech może udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.

Formularz kontaktowy:

Wypełniając formularz kontaktowy, przyjmujesz do wiadomości, że twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Womet-tech Janusz Woś ul. Galicyjska 108, 32-447 Siepraw Nip. 681-133-59-44 Regon 356696371 jako Administratora Danych Osobowych o ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, dane osobowe wprowadzane przez formularz będą przetwarzane przez Womet-tech Janusz Wośw celu wystosowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz prowadzenie ewentualnej korespondencji. Wypełniając formularz przyjmuje do wiadomości, że:

  1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prowadzenia korespondencji,

  2. na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Womet-tech Janusz Woś ul. Galicyjska 108, 32-447 Siepraw.