Drodzy klienci i partnerzy biznesowi!
Informujemy, że nasza firma będzie zamknięta od 19.08 do 02.09 2019 z powodu przerwy urlopowej. Państwa zamówienia i zapytania będą przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały otrzymane.
Zespół Womet.tech

Dear customers & business partners !
We would like to inform you, that our company will be closed from 19.08 - 02.09. 2019 due to vacations. Your orders and enquiries will be processed in the order they have been received.
Your Womet.tech Team

// About us - Precision enabling performance

The Womet.Tech brand was born in 2003. Till this day, the company keeps alive the family tradition of metalworking which in their case, dates back to 1980. The idea of manufacturing motorcycle accessories arose in 2001, when the company founder and owner started to create first protective components for his own motorcycle. Metalworking experience and professional approach, combined with knowledge and commitment resulting from personal interest in motorcycle racing enabled him to create products which were soon well received and appreciated within the motorcycle community.

// O NAS - PRECYZJA DLA OSIĄGÓW

W OBRÓBCE METALI, którą zajmujemy się od 1980 roku. Pomysł na produkcję gadżetów do motocykli powstał w 2001 roku, kiedy założyciel i obecny właściciel firmy zaczął tworzyć pierwsze komponenty ochronne, początkowo do własnego motocykla. Zdobyte doświadczenie w obróbce metali oraz profesjonalne podejście, połączone z wiedzą i zaangażowaniem wynikającym z zainteresowań sportem motocyklowym pozwoliły stworzyć produkty, które szybko zostały docenione w środowisku motocyklistów.

// Projects/Protection and Aesthetics/Design

When working on any component implemented for production, we follow one rule: optical technical parameters, ergonomics and aesthetics have to go hand in hand. Our products are armour and jewellery at the same time – we want them not only to protect the machines, but also emphasise the beauty and style of every motorcycle.

// Projekty/Ochrona i Estetyka/Design

Podczas pracy nad każdą częścią wdrażaną do produkcji, kierujemy się jedną zasadą: łączymy optymalne parametry techniczne z ergonomią i estetyką. O naszych produktach myślimy jako o zbroi i biżuterii jednocześnie – chcemy, aby nie tylko zabezpieczały maszyny, ale także podkreślały piękno i styl każdego motocykla.